Post You Might Like

Tips kung nakatagpo ka ng walang kuwentang tao

Basahin mo ang artikulong Tips kung nakatagpo ka ng walang kuwentang tao.


Hindi naman siyempre maaari iyong kapag nasaktan ka ay iiyak ka na lang sa isang tabi. Siyempre, kailangan mo rin namang lumaban. Kaya, naririto ang ilang payo ko sa’yo.

Una, ipagtirik mo ng itim na kandila. Hindi mo kailangang isumpa ang taong iyon kapag ipinagtirik mo siya ng kandila. Hindi ka naman mangkukulam. Hindi nga ba? Kung hindi, ipanalangin mo na lang ang kanyang kaluluwa. Na sana ay magbago na siya. Iyon nga lang kung maitim talaga ang kanyang budhi, kahit araw-araw mo pa siyang ipagtirik ng itim na kandila, wa epek. Teka nga pala, baka itanong mo kung bakit itim na kandila ang gagamitin mo. Siyempre, galit ka kaya itim. Saka, dapat lang na ipagluksa mo ang mga sandaling naisahan ka niya.

Pangalawa, manahimik ka na lang diyan. Walang mangyayari kung lalapitan mo pa siya o tatalakan. Huwag mo na ipa-realize sa kanya ang kanyang mali dahil alam na naman niya na mali ang ginawa niya pero ipinagpatuloy pa rin niya. Saka, kung malakas ang loob niyang gawan ka ng kalokohan, siguradong handang-handa rin ‘yan na ipaglaban ang kanyang paniniwala. Huwag mo na kawawain pa ang sarili mo kaya ipagpatuloy mo na lang ang iyong buhay.

Pangatlo, maghanap ka ng ebidensiya. Aba, hindi naman lahat ng nananahimik ay walang kakayahang gumanti. Huwag ka na magpaapi pa. Isipin mo na lang na ‘yan ang magiging proteksyon mo para hindi na niya ulitin sa’yo o sa ibang tao ang kanyang kasamaan. Masama man ang gumanti pero kailangan mo ring namang proteksyonan ang sarili mo. Aba, baka kasi ang tipo niya ang hindi nasisiyahan hanggang hindi niya nakikita ang pagbagsak mo.

Pang-apat, mag-celebrate ka. Kailangan mo siyempreng ipagdiwang ang iyong tagumpay. Biruin mo ba naman mayroon ka ng ipanlalaban. Kung sakaling ulitin pa niya ang masamang ginawa niya sa’yo. Kaya, easy ka lang diyan.

Kung minsan talaga hindi natin nakikilala agad ang mga ‘walang kuwentang tao’ dahil hindi naman sila nagpapakita ng masama sa una. Ang totoo nga niyan ay magpapakita sila ng mabuti sa’yo para makuha nila ang iyong loob at magtiwala ka sa kanila. Kaya, bago mo ibigay ang tiwala mo sa isang tao, kilalanin mo muna siya ng husto. Huwag na huwag ka ring magsasabi ng sikreto mo sa kanya dahil magagamit pa niya para ikaw ay ma-blackmail. 

No comments