Post You Might Like

Pambu-bully, tigilan na

Hindi lahat ng tao ay mayroong lakas ng loob na labanan ang mga nang-aapi sa kanila. Mayroon diyan, pinipili na lamang manahimik at umiyak sa isang tabi. Mas gusto pa nilang magkulong na lamang sa kanilang silid kaysa sabihin pa ang kanilang nararamdaman. Kaya naman, kapag sa palagay nila ay hindi na nila kaya pa ang kahihiyan at sitwasyon, gugustuhin na lamang nilang magpakamatay.


Kapag wala na ang isang tao, saka naman magsasabi ang mga nakapaligid sa kanya na sayang naman siya. Sana nilakasan niya ang kanyang loob, sana hindi siya nagpadala sa kanyang broblema.

Nakakainis na makarinig ng mga ganitong salita buhat sa mga kakilala ng nagpakamatay dahil nong panahon na binu-bully siya, wala namang tumulong sa kanya. Walang nagtanggol sa kanya at walang lumapit sa kanya para pagbuhusan ng hinanakit.

Ang mga tunay na kaibigan ay napakahalaga sa mga sandaling madilim na madilim ang tingin mo sa paligid. Sila kasi ang nagsisilbing ilaw mo para malampasan mo ang mga pagsubok na dumarating sa’yong buhay. Kaya, naman kung ayaw mong madagdagan pa ang mga biktima ng pambu-bully, huwag lang kayong basta na lamang mag-upload ng video. Kahit naman kasi mag-viral ‘yan, hindi mo pa rin matutulungan ang biktima ng pambubuly.

Sino nga ba ang dapat sisihin kung bakit may mga bully?

Sa aking palagay, kaya may mga nang-aapi ay dahil masyado silang na-spoiled o pinabayaan ng kanilang mga magulang kaya walang pakialam sa damdamin ng kanilang kapwa. Kaya sana ay matauhan na ang mga magulang na ito. Hindi nila dapat kunsintihin ang kanilang anak sa pagawa ng mali dahil sa huli, siguradong pagsisisihan din nila ito. Kapag nagpabaya ang magulang sa kanilang obligasyon, maliligaw ang landas ng kanilang anak.

Kaya, kung nais mong matigil na rin ang pambu-bully, umpisahan mo sa’yong anak. Disiplinahin mo siya. Huwag mo lang siya basta sasaktan. Kailangan mo ring ipadama sa kanya ang pagmamahal mo sa kanya bilang magulang. Kapag nagawa mo ‘yan, hindi na mananakit pa ang iyong puso sa sobrang takot na baka lumaking pasaway ang iyong anak.

Kung minsan kasi, kailangan din ng bata na matakot sa kanilang mga magulang para hindi nila gugustuhing gumawa ng masama. Tandaan mo rin, kapag nakasanayan na nila ang paggawa ng masama, lahat na lang ay sasaktan nila. Kaya, matakot ka dahil baka sa pagtanda mo ay hindi lang nila saktan ang kalooban mo, baka mabugbog ka rin ng bully mong anak dahil sa paningin niya, wala ka ng silbi. 

No comments