Post You Might Like

Paghalik at pagkain ng tira, bawal sa buntis

AYON sa pagsasaliksik, hindi dapat kainin ng ina ang tira ng kanilang anak kung siya ay buntis. Malaki kasi ang tendensiya na makukuha ng virus ang kanyang ipinagbubuntis.

Mahal na mahal ng ina ang kanyang anak kaya kahit na mayroon siyang bagong baby, ipinapadama pa rin niya sa mga nauna niyang tsikiting ang kanyang pagmamahal. Siyempre, ang gusto ni Mommy ay lagi niyang niyayakap at hinahalikan ang kanyang mga supling. Sa pagkain din ng tira ng mga anak niya napapatunayan ang pagmamahal niya sa mga ito. Bukod doon, gusto rin naman niya ang makatipid dahil alam niyang malaking gastusin ang kakaharapin nilang mag-asawa sa pagkakaroon nila ng bagong anak.
Dito sa Pilipinas, talagang kailangang pahalagahan ang bawat sentimo dahil talaga namang  pahirap na pahirap na ang ating buhay. Kaya, talagang kailangan nating maging matalino o mautak para maka-survive sa bawat araw. Kung minsan nga, hindi sapat iyong mayroon kang trabaho. Kung nais mong mamuhay ng marangya, dapat talagang mayroon ka pang extra job o may ibang pinagkukuhanan ng pera.
Kung ikaw ay buntis at mayroon ding anak, kailangan mong maging maingat. Hindi maaaring maging kampante ka lang palagi. Maling gawin mo ang lahat ng iyong nakasanayan kung mayroon kang dinadala. Kailangan mong isipin ang kaligtasan ng iyong magiging anak.
Sa laway kasi ng batang may maruming bibig ay maari kang makakuha ng bakterya na tinatawag na CMV o cytomegelovirus. Kaya kung magiging matigas ang ulo ni Mommy na magpapahalik pa rin sa kanyang mga tsikiting, ang baby na nasa kanyang sinapupunan ay manganganib dahil siya’y maaaring magkaroon ng iba’t ibang sakit tulad ng cerebral palsy, pagkabingi o kaya naman ay nadi-delay ang kanilang development. Siguro naman ay hindi mo rin gugustuhing hindi maging normal ang iyong magiging anak, hindi ba?
Maaari ngang magtampo ang iyong panganay kapag nabawasan na ang atensyon at pagpapakita mo ng pagmamahal sa kanya pero maaari mo naman siyang kausapin. Maaari mong sabihin sa kanya kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang magiging kapatid kapag hinalikan ka niya nang hinalikan. Mari mo naman siyang i-kiss din kaya lang huwag sa labi. Maaari mo naman siyang halikan sa noo para maging safe.
Kaya ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, gugustuhin mo bang magkasakit ang iyong anak? Siyempre, hindi ang isasagot mo. Ngayon pa nga lang ay nakakasigurado na rin akong makakaramdam ka ng takot para sa buhay ng iyong ipinagbubuntis. Kung ganoon, pirmi mong ilagay sa isipan na magiging maingat ka lang para sa’yong magiging anak.  Source:

No comments