Post You Might Like

Pamahiin Bawal: Para hindi malasin

“Isa lamang pamahiin ‘yan, huwag mong sundin. Sa panahon ngayon kailangan ng lakas ng loob saka mangyayari ang mangyayari.” Ang mga salitang ito ay kadalasan kong naririnig sa kabataan ngayon na tinatawag na Generation X.


Para kasi sa kanila, kalokohan na lang ang pamahiin. Ito daw kasi ay panakot lang ng matatanda para huwag suwayin ang kanilang ipinag-uutos. Ngunit, bakit ba may pagkakataon na kapag sumuway ka sa pamahiin ay mayroon ding masamang mangyayari sa’yo?

Kaya, bago ka umalis sa kinauupuan o kinatatayuan mo, kailangan mo munang malaman ang Mga bawal gawin para hindi malasin.

Una, magpa-picture ng walang partner. Hindi naman ibig sabihin nito ay may karelasyon ka bago ka magpakuha. Ang ibig kong sabihin kung 3,5,7,9 at kahit pa anong odd numbers ay hindi kayo maaaring magpa-picture dahil may isa sa grupo ninyo ang mamamatay.

Pangalawa, magsukat ng trahe de boda. Kung talagang mahal mo ang iyong partner, hindi mo ito babalewalain dahil kaya ka nga mag-aasawa ay dahil ayaw mo siyang mawala sa’yong buhay. Sabi nga kasi, kapag isinukat mo ang trahe bago kayo ikasal, hindi ‘yan matutuloy.

Pangatlo, bawal ang buntis na sumilip sa patay. Malaki daw kasi ang tendensiya na makunan siya dahil nga nagdadalang tao siya tapos makakakita siya ng patay. Hindi nga ba, kapag naglihi ang puntis ay nagiging kamukha ito ng kanyang napaglihihan.

Pang-apat, huwag mamimintas kapag buntis. ‘Yan daw kasi ang magsisilbing karma mo. Kaya kung talagang mahal mo ang iyong magiging anak, huwag kang gagawa ng anumang makakapanakit sa ibang tao dahil babalik din ito sa’yong anak.

Panlima, huwag kang matulog ng nakaharap sa pinto. Dapat pirming nakalihis ang kama sa may pintuan dahil maari kang hilahin ni Kamatayan sa’yong pagtulog.

Pang anim, gumising kapag may dumaang karo sa tapat ng inyong bahay. Baka raw isama ka ng patay sa huli niyang hantungan kung hindi ka gigising. Kung gising ka na, i-tsek mo naman ang mga kasama mo sa bahay dahil baka sila ay natutulog.

Pampito, huwag maggugupit ng kuko sa gabi. Marami ka namang oras na gawin ito sa umaga o sa hapon pero huwag mong gawin sa gabi dahil mamamatay ang mahal mo o ang taong malapit sa’yong puso.

Pang walo, huwag kang sisipol kapag ikaw ay nasa gubat. Maraming mga engkanto na naninirahan sa gubat kaya kapag naroroon ka’y huwag kang sisipol. Baka gayahin ka ng engkanto at magkasakit ka dahil baka gustuhin niyang maging ikaw o kaya naman matuwa siya sa’yo at kunin ka na lang.

Pang siyam, huwag putulin ang matandang puno. Malaki kasi ang tendensiya na may naninirahan sa punong ‘yon kaya maaaring maghiganti sa’yo ang mga nilalang kapag ginalaw mo ang kanilang tahanan.

Pang sampu, huwag duduraan ang apoy kapag biglang lumiyab. Maaari raw itong magdulot ng kamalasan sa’yong buhay.

Ito ay ilan lamang sa pamahin na hindi mo dapat suwayin kung hindi mo gustong magkaroon ka ng problema sa’yong buhay. Kung magiging matigas ang ulo mo, bahala ka. Buhay mo naman ‘yan. Sana lang huwag mong gustuhing malasin dahil ikaw din naman ang magiging kaawa-awa sa huli.
Salamat sa pagbasa sa Mga bawal gawin para hindi malasin.

No comments