Post You Might Like

Pamahiin Aso: Ang bantay kay Kamatayan

Ang alaga nating aso ang tinatawag nating ‘man’s bestfriend’, lagi kasi silang naririyan para tayo ay kanilang protektahan at pasayahin. Kaya nga, nararamdaman natin na gumagaan ang ating pakiramdam kapag sila ay tumatabi sa atin. Hindi man sila nakapagsasalita pero alam nila kung mayroon ka bang nararamdaman negatibo.

Kaya, gustung-gusto kong nag-aalaga ng aso. Para sa akin, sila ay aking kasiyahan. Maaari ngang hindi sila makasasagot kapag ako ay nagtanong pero hindi ibig sabihin noon, hindi nila ako naintindihan. Alam nila kapag nakagawa sila ng masama kaya nga makikita mo talaga sa mukha nila ang guilt kapag nagkaroon sila ng kasalanan. Ngunit, kung talagang mahal na mahal mo ang alaga mo, kahit na ano pa ang kanyang nagawa, lalambot pa rin ang puso mo kapag humingi na sila ng tawad.

Kapag naramdaman ng alaga mo ang iyong galit, siguradong lalapitan ka na niya at lalambingin kaya kahit na nginatngat niya ang paborito mong tsinelas o kahit ang cellphone mo, hindi mo na magagawang magalit sa kanya. Sa halip, magagawa mo na siyang yakapin at halikan. Magagawa mo ring ipadama sa kanya ang iyong pagmamahal.

Kaya, kung malambot talaga ang puso mo para sa’yong alaga, siguradong hindi ka makakatiis sa kanyang pagpapa-cute. Tiyak kasing hindi ka rin niya tatantanan hanggang hindi mo siya napapatawad. Tapos sa huli, ikaw din ang makukonsensiya dahil sa pa-awa looks niya.

Pero, alam mo bang ang aso ay may kakayahan din na tayo ay balaan sa palapit na disgrasya o kaya ay ‘yung mayroong masamang mangyayari. Kaya, kapag ang aso ay umalulong, ibig sabihin ay nakikita niyang may masamang espirito sa paligid o nakikita niya si Kamatayan na gumagala. Kaya, huwag ka na rin magtataka kung kinabukasan ay may mababalitaan kang mamamatay.

Kung mayroon kang sakit o masama ang pakiramdam mo, huwag mo hahayaan na umalis si doggie sa tabi mo dahil ikaw ay puproteksyunan niya sa kung anumang nilalang na maaaring lumapit sa’yo habang masama ang iyong pakiramdam. Kaya kung mapapansin mo, kapag may taong nasa bingit ng kamatayan, hindi siya natutuluyan kapag mayroon siyang alagang aso. Ang malungkot nga lamang, isinasakripisyo ni doggie ang kanyang buhay para sa kanyang pinakamamahal na amo.

Kaya, kung mayroon din kayong alagang aso, huwag na huwag naman ninyo silang balewalain dahil sinisiguro ko sa’yo na magagawa nilang kalimutan ang sarili nilang buhay para ikaw ay maprotektahan nila.

Kung ikaw ay mayroon alagang aso na itinuturing mong kapamilya, saludo ako sa’yo. Tiyak ko kasi na mayroon kang mabuting puso dahil marunong kang magmahal.

No comments