Post You Might Like

Tips para makontra ang malas

Kapag walang magandang nangyayari sa ating buhay, ang sasabihin natin 'malas'. At para pang nagbibiro ang iyong tadhana dahil ang kamalasan na nangyayari sa buhay mo ay sapin-sapin pa. Kaya, wala ka na lang magagawa kundi ang sumigaw at sabunutan ang iyong sarili. May pagkakataon pang nagdidilim na ang tingin mo sa paligid kaya gusto mo na tapusin ang lahat. Ibig mo na mamatay. 
Magpapakamatay ka ba? 

Maaari ngang maisipan mo na kitilin na lang ang buhay mo pero, ano ba ang problema mo? Baka naman malulutas 'yan. Ayaw mo lang talagang harapin dahil ibig mo na talagang sumuko. Sabi nga, anumang problema, gaano man ito kabigat ay magagawa pa rin nating masolusyunan. Ang kailangan lang ay magkaroon tayo ng lakas ng loob na malampasan ang lahat.

Ngunit, siyempre, mas mabuti kung hindi mangyayari ang kamalasan sa buhay mo. Kaya, makabubuti pang basahin mo na lang ang ilang tips para makontra ang malas. 

Una, maghagilap ka ng kahoy at kumatok ka ng tatlong beses. Ito ang kalimitang ginagawa kapag nagbibiro ang kausap mo tapos hindi mo gustong mangyari iyon kaya mapapakatok ka sa kahoy.

Bakit mo ginawa iyon? Para makontra ang parating na kamalasang maaaring mangyari sa buhay mo dahil sa sinabi sa’yo. Halimbawa na lang ikaw ay sinabihang tatandang dalaga gayung ang gusto mo nga ay matagpuan ang iyon Prince Charming.

Epektbo naman kaya iyon? 
Maaari ngang may magsabi ng 'oo' dahil hindi nangyari ang ibinulalas sa kanya ng kanyang kaibigan, kaklase, kamag-anak o  kung sinuman. At dahil nga sa kumatok sila ng tatlong beses sa kahoy, naniwala na silang nakontra na nila ang kamalasang naibulalas sa kanila. Kapag daw kasi sinabi nating knock on the wood, parang kumakatok din tayo sa isang bahay para kapag binuksan nila iyon ay papasok ang kamalasan sa'yong buhay. 

Pangalawa, pagkagat sa kahoy. Kapag nanaginip ka ng masama, kinakailangan mong maghagilap ng kahoy at kagatin iyon para hindi magkatotoo ang iyon napanaginipan. Makabubuti rin na huwag mo iyong ikukuwento sa iba para hindi iyon mangyari. Hindi ka rin dapat na magsalita habang hindi ka nakakahagilap ng kahoy.

Sa palagay ko naman ay walang nakapagpatunay na totoo ang pagkontra sa kamalasan pero pinaniniwalaan pa rin natin ito. Wala naman kasi talagang masama kung maniniwala tayo na magagawa rin nating kontrahin ang kamalasang maaring mangyari sa ating buhay dahil   iyon ang posibleng maging dahilan magkaroon tayo ng maganda at masayang buhay.


Salamat sa pagbasa sa Tips para makontra ang malas.

No comments